งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

งานสัปดาห์วันวิทยาศา

Read more

กิจกรรมการเตรียมสอบ O-NET / GAT /PAT หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ รร.ขุขันธ์

โรงเรียนพอกพิทยาคม ร

Read more

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ติวเพื่อเตรียมสอบ O-NET ณ โรงเรียนขุขันธ์ ระหว่าง 21-24 มกราคม

นักเรียนชั้นมัธยมศึก

Read more