ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 23 พฤษภา

Read more

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 30 – 31 พ.ค. 2562

 “โครงการส่งเสร

Read more

กิจกรรมการเตรียมสอบ O-NET / GAT /PAT หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ รร.ขุขันธ์

โรงเรียนพอกพิทยาคม ร

Read more

กิจกรรมการส่งมอบงานประธานสภานักเรียน ประจำปี 2562

กิจกรรมการส่งมอบงานป

Read more