ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 23 พฤษภา

Read more

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 30 – 31 พ.ค. 2562

 “โครงการส่งเสร

Read more

ขอเชิญชวนร่วมประดับตราสัญลักษณ์ พร้อมธงชาติและธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ตามอาคารบ้านเรือน ส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

ขอเชิญชวนร่วมประดับต

Read more

กิจกรรมการเตรียมสอบ O-NET / GAT /PAT หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ รร.ขุขันธ์

โรงเรียนพอกพิทยาคม ร

Read more