ลงทะเบียน PPR e-Learning By G Suite for Education

แจ้งไปยังคณะครู และนักเรียนโรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกท่านใดที่ยังไม่มี Email@ppr.ac.th สามารถลงทะเบียนได้ทางลิงค์นี้กดที่เมนู ลงทะเบียนเพื่อขอใช้งาน และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ขอย้ำว่ากรอกให้ครบถ้วน หลังจากแจ้งแล้วสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ทางเมนู ตรวจสอบการการลงทะเบียน
และสำหรับ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกท่านใด ที่มี Email@ppr.ac.th แล้วแต่ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ ขอให้แจ้งได้ทางลิงค์นี้แล้วกดที่เมนู แจ้งปัญหาการใช้งาน หลังจากแจ้งแล้วสามารถตรวจสอบสถานะการแก้ไขได้ทางเมนู ตรวจสอบสถานะการแก้ปัญหา
Email นี้จะใช้ในการเรียนการสอน ขอให้กรอกให้ถูกต้องและครบถ้วนด้วยครับ
จาก ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
https://sites.google.com/ppr.ac.th/ppre-learning/

Facebook Comments