โครงการส่งเสริมทักษะป้องกันเด็กจมน้ำ

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ ร่วมกับ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จัดโครงการส่งเสริมทักษะป้องกันเด็กจมน้ำ

Facebook Comments