รับเหรียญรางวัล กีฬายูโด ในการเข้าร่วม กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค กีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 2562

กลุ่มการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันกีฬา ยูโด ในการเข้าร่วม กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค กีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 2562 โดยได้รางวัล 1 ทอง 4 เงิน 1 ทองแดง

Facebook Comments