กิจกรรม “เยาวชนจิตอาสา พอกพิทย์”

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการผู้ตรวจการแผ่นดิน
เยี่ยมชมกิจกรรม “เยาวชนจิตอาสา พอกพิทย์” โดยการนำของท่านผู้อำนวยการโรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ว่าที่ ร.ต.ดร.ศุภชัย จันครา

Facebook Comments