ขอเชิญชมและเชียร์ “ศึกมวยมันส์วันลอยกระทง” รายได้เพื่อจัดหาชุดวงโยธวาทิต “พอกพิทยาคมฯ”

สภาวัฒนธรรมตำบลกู่ องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ โรงเรียนพอกพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก
ขอเชิญชมและเชียร์ “ศึกมวยมันส์วันลอยกระทง” 
วันที่ 11 พฤษจิกายน 2562
ณ เกาะกลางน้ำสระกู่
รายได้เพื่อจัดหาชุดวงโยธวาทิต “พอกพิทยาคมฯ”

Facebook Comments