กิจกรรมพัฒนาอัจฉริยภาพทางดนตรี “วงโยธวาทิต”

กิจกรรมพัฒนาอัจฉริยภาพทางดนตรี “วงโยธวาทิต”
มอบแด่ลูกๆ พอกพิทย์ฯ 5 วัน 4 คืน

Facebook Comments