โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 30 – 31 พ.ค. 2562

 “โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม” โรงเรียนพอกพิทยา รัชมังคลาภิเษก อ. ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 30 – 31 พ.ค. 2562

รับชมภาพเพิ่มติมได้ทาง

https://drive.google.com/open?id=13C85PPlQy02WLKro83tb6WD445IUyDtE

Facebook Comments