พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล ณ วัดปรางค์กู่ ตำบลกู่

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล
ณ วัดปรางค์กู่ ตำบลกู่

Facebook Comments