กิจกรรมการเตรียมสอบ O-NET / GAT /PAT หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ รร.ขุขันธ์

โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก นำโดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ศุภชัย จันครา ผู้อำนวยการโรงเรียน นำนักเรียนจำนวน 45 คน เข้าร่วมกิจกรรมการเตรียมสอบ O-NET / GAT /PAT ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ รร.ขุขันธ์

Facebook Comments