กิจกรรมการส่งมอบงานประธานสภานักเรียน ประจำปี 2562

กิจกรรมการส่งมอบงานประธานสภานักเรียน ประจำปี 2562 โดย สภานักเรียนประจำปี 2561 ได้ทำการส่งมอบหน้าที่ให้กับสภานักเรียนชุดใหม่ ประจำปี 2562 ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

Facebook Comments