เลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2562

ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับโอกาสในการเรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตย วิถีการเป็นผู้นำ การทำงานเป็นหมู่คณะ และเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการสถานศึกษา

สามารถรับชมรูปเพิ่มเติมได้ทาง Google Drive ของทางโรงเรียน

Facebook Comments