ประกาศเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปี 2562

📣📣📣📢📢📢📢
ประกาศจากฝ่ายกิจการนักเรียน
พพร.
🙋🙌วันศุกร์ ที่ 25 มกราคม 2562 ได้จัดทำการเลือกตั้งชุดประธานสภาขึ้นค่ะ…มาใช้สิทธิใช้เสียงกันเยอะๆนะคะนักเรียน 📰📰📩📃📄

Facebook Comments