การจัดกิจกรรมตามแผนรณรงค์ “Kick off แยกขยะก่อนทิ้ง”

โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ ร่วม จัดกิจกรรมตามแผนรณรงค์ “Kick off แยกขยะก่อนทิ้ง” ในวันที่ 24 มการคม 2561

Facebook Comments