โครงการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ เพือการปฏิรูป ประจำปี 2560

โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้จัดโครงการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ เพือการปฏิรูป ประจำปี 2560

โดยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกู่

กดดูรูปทั้งหมดที่นี่

Facebook Comments