ติดต่อผู้ดูแลระบบ

นางปนิดา ทวีชาติ หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายชาญณรงค์ พันแก่น ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายวิษณุกร แก้วละมุล ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ติดต่อโรงเรียนโรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
เลขที่ 162 หมู่ 12 ถนน ปรางค์กู่-สำโรงทาบ
ตำบล กู่ อำเภอ ปรางค์กู่
จังหวัด ศรีสะเกษ 33170
โทรศัพท์และโทรสาร 045-910817